חידת מנהלת לחודש ינואר 2011

שלום לכולם .
מה פירוש הביטוי "בטל בשישים" ומי חיבר ביטוי זה .
את הפתרונות למסור למנהלת .

ניתן להגיש את הפתרון עד טקס טו בשבט .