יום ירושלים

שבעים שמות יש לעיר ירושלים:
השלימו את השמות באמצעות מחסן המילים:

  1. ____  -אל                         
  2. טבור -____                     
  3. עיר ______                     
  4.  תפארת ______                   
  5. מצודת _____               
  6. קרית______
  7. ______ תבל                 
  8. ______ עוז               מחסן מילים:  העולם, ציון, גבורה, ירושלים, נוה , מלך, משוש, ברית
נבנו בחומה שמונה שערים. מהן שמות השערים. הקיפו את התשובות השגויות: שער טיטוס,שער האשפות, שער החדש, שער יפו, שער האריות, שער הפרחים, שער שכם, שער ציון, שער הרחמים, שער השמיים, שער השלום.
 מי  בנה שערים אלו. הקיפו את התשובה הנכונה: שלמה המלך, הורדוס ,השולטן התורכי סולימן המפואר, דוד בן גוריון. 


את החידה יש לפתור עד יום שני ה-30/5 , ולהביא אליי לכיתה ב2 מודפס או כתוב. בין הפותרים נכונה יוגרלו זוכים.
כותבת החידה: חנה זמוש מחנכת ב2